מבחר תשובות

אתם שאלתם ואנחנו עונים

כאן תמצאו תשובות רבות של המזכירות המדעית על שאלות נפוצות וסוגיות בעברית.
חלקן מבוססות על תשובות שניתנו לפונים במהלך השנים וחלקן נכתבו במיוחד למדור זה.

מבחר התשובות ממשיך להתרחב כל העת – לשירות קהל המתעניינים.