מן השטח

הלשון העברית היא של כולנו – דוברי העברית, הכותבים והיוצרים בה. האקדמיה ללשון העברית – בתוך עמה היא יושבת, והיא קשובה למציאות הלשונית המתגבשת והמתחדשת. למזכירות המדעית של האקדמיה ללשון העברית חשוב לקבל מכם מידע על נוהגי הלשון שלכם ועל העדפותיכם ולהביאו לפני מוסדות האקדמיה. מידע זה יצטרף אל השיקולים הבלשניים, ההיסטוריים והתרבותיים המנחים את האקדמיה בקבלת החלטותיה.

מדי פעם בפעם נפנה אליכם בשאלות מסוגים שונים, למשל: איך אתם הוגים מילה מסוימת? איך אתם משתמשים במילה או בביטוי? איזו חלופה עברית עדיפה בעיניכם? מה הצעתכם למילה עברית למונח מסוים?

ראו עוד

דיבייט ודיבייטינג

תש"ע–תשע"ב, 2010–2012

דיבייט או דיבייטינג הוא תחרות מאורגנת של ויכוחים. הוועדה למילים בשימוש כללי פנתה אל הציבור בבקשה להציע חלופות עבריות למונח, וקיבלה הצעות רבות ובהן הִתְנַצְּחוּת, מַעֲמָת, פֻּלְמוּס, קְרַב־שִׂיחַ, שִׂיג וָשִׂיחַ. מהן נבחרה מַעֲמָת והיא אושרה באדר תשע"ב (מארס 2012).
המשך קריאה >>

שׁוֹבֵר או שׁוֹבָר

תש"ע–תשע"א, 2010–2011

שנים רבות נחשבה ההגייה שׁוֹבָר לא תקנית. לקראת דיון בצורתה בוועדת הדקדוק של האקדמיה ביקשנו לבדוק איך נוהגים לומר – שׁוֹבָר או שׁוֹבֵר? רוב גדול של המשיבים העיד על ההגייה שׁוֹבָר. מליאת האקדמיה אישרה צורה זו באדר ב תשע"ב (מארס 2011).
המשך קריאה >>

גאון בנקבה

תשע"א, 2011

המזכירות המדעית ביקשה לברר איך נוהגים דוברי העברית לכנות אישה מחוננת ומוכשרת במיוחד – גאון, גאונה או גאונית, ולשם כך נערך סקר באתר.
המשך קריאה >>

סחרחרה או סחרחרת?

תשע"א, 2011

במילונים יש שלוש צורות שונות לחלופה העברית של קרוסלה – סְחַרְחָרָה, סְחַרְחֵרָה וסְחַרְחֶרֶת. ביקשנו לדעת איזו משלוש הצורות מקובלת בקרב הדוברים.
המשך קריאה >>

קומפוסט וקומפוסטר

תשע"א, 2011

הוועדה למונחי איכות הסביבה פנתה לציבור בשאלה מה יהיו החלופות לקומפוסט ולקומפוסטר. בסיוון תשע"א (יוני 2011) קבעה מליאת האקדמיה את המילים דְּשׁוֹנֶת (קומפוסט) ומַדְשֵׁן (קומפוסטר).
המשך קריאה >>

קָלֶיְדוֹסְקוֹפּ

תשע"א–תשע"ב, 2011–2012

הוועדה למילים בשימוש כללי דנה בחלופה עברית לקליידוסקופ שרבים מתקשים בהגייתה, ופנתה לציבור להציע חלופות עבריות. בין ההצעות שהתקבלו הייתה המילה גְּלִילוֹר, והיא שאושרה בישיבת המליאה של האקדמיה באדר תשע"ב (מארס 2012).
המשך קריאה >>

אמצו מילה (השלב הראשון)

תשע"ב, 2011–2012

בחנוכה תשע"ב (דצמבר 2011) הכריזה האקדמיה על המיזם אמצו מילה. בכל שבוע, ובמשך שישה שבועות, הצענו לכם ארבע מילים חדשות ואתם נקראתם לבחור מילה אחת ולאמץ אותה.
המשך קריאה >>

שׁוֹט (בקולנוע)

תשע"ב–תשע"ג, 2012

בעקבות החלטת האקדמיה שיש לקבוע חלופה עברית למונח 'שׁוֹט' בתחום הקולנוע, פנתה הוועדה למונחי תקשורת ההמונים לציבור בבקשה להגיב על הצעות שעלו או להציע חלופות אחרות. החלופה שנבחרה – מִצְלָם – אושרה באקדמיה במרחשוון תשע"ג (נובמבר 2012).
המשך קריאה >>

צילום של פתיתונים

חלופה עברית לקונפטי

תשע"ג, 2012–2013

אל האקדמיה הגיעו פניות למצוא למילה קונפטי חלופה עברית. הצעות רבות התקבלו מן הציבור, ובהן ההצעה פתיתונים, וזו אושרה במליאת האקדמיה באייר תשע"ג (אפריל 2013).
המשך קריאה >>

הוועדה למונחי רפואה מחפשת חלופה עברית חדשה לדמנצייה

תשע"ג–תשע"ד, 2013–2014

בעבר נקבע במילון למונחי רפואה של האקדמיה המונח שִׁטָּיוֹן לצד הֶסְתֵּר בִּינָה תמורת דמנצייה. בעקבות השגות מן הציבור על המונח הוחלט לפנות לציבור להציע חלופות עבריות אחרות. מן ההצעות הרבות שנתקבלו נבחרה ההצעה קִהָיוֹן והיא אושרה באקדמיה באדר שני תשע"ד (מארס 2014).
המשך קריאה >>