אמצו מילה

במלאות מאה שנים לפרסום רשימת המונחים הראשונה של ועד הלשון הכריזה האקדמיה על מיזם אמצו מילה.
בכל פעם מוצעות לכם כמה מילים ואתם נקראים לאמץ אותן: להכיר אותן, להשתמש בהן, לספר עליהן לחברים שלכם ולהפוך אותן לחלק מאוצר המילים שלכם.

אבני שפה: אבן שואבת, אבן נגף, אבן בוחן, כאבן שאין לה הופכין

אומנות עברית: הדבק, מזערת, חלון מסכית, פעלולים

איברי גוף: צדע, ארכובה, אצילי ידיים, גומץ

פסח

אמצו ביטוי לפסח: כבולעו כך פולטו, שאור שבעיסה, בחור כהלכה, גמר עליו את ההלל, שאר ירקות

אמצו ביטוי: לאשורו, מתום, נופך, קב ונקי

ביטויים ארמיים בלשוננו (2): מאיגרא רמא לבירא עמיקתא, לדידי, לכל מאן דבעי, ותו לא

ביטויים ארמיים בלשוננו: מניה וביה, לא מניה ולא מקצתיה, אדרבה, בעלמא

פסח

בין אביב לקציר: קמה, אלומה, עומר, גדיש

יום הזיכרון לשואה ולגבורה

בין שואה לתקומה: אוד מוצל, יד ושם, נס, משואה, קוממיות, שבות

במחשבה שנייה: ניחם, התעשת, שינה טעמו, נמלך בדעתו