מאמרים

האקדמיה ללשון העברית מפרסמת כאן מעת לעת מאמרים נבחרים לתועלתם ולהנאתם של הגולשים באתר.
המאמרים פרי עטם של אנשי לשון – ובהם חברי האקדמיה ועובדיה – לקוחים לרוב מתוך כתבי העת של האקדמיה: לשוננו, העברית (לשוננו לעם) ואֲקַדֵּם. מקצת המאמרים נכתבו במיוחד לאתר האקדמיה.

קריאה מהנה.

האקדמיה ועורכי הלשון

הרצאה ביום העיון 'הטקסט העברי הלכה ומעשה' במכללת ליפשיץ, שבט תש"ע, ינואר 2010

"זר פרחי שדה עם קוץ אחד או שניים": על שירי הזמר של נעמי שמר

לשוננו לעם, כרך נו חוברת ג (תשס"ז), עמ' 107–117

מאה שנים לכתיב העברי

האקדמיה ללשון העברית בשנת תש"ע – מאה ועשרים שנים לייסוד ועד הלשון העברית

ומה עושים בפועל?

אקדם 42 (תשע"א, 2010)

משמעותם של שמות החגים

מאת: יצחק שלו

לשוננו לעם, כרך כו חוברות ג–ד (תשל"ה), עמ' 67–74

מה בין "פרי" ל"פרות"?

לשוננו לעם, כרך נא–נב חוברת ג (תש"ס–תשס"א), עמ' 104–109

הספרות ותחיית הלשון העברית

מאת: אהרן מגד

לשוננו לעם, כרך מט חוברת ג (תשנ"ח), עמ' 110–116

חמדה בן־יהודה ו"מלחמתה עם השטן": מפעלה הלא ידוע – הפקת המילון

העברית, כרך נח חוברת א–ב (תשס"ט-תש"ע), עמ' 57–74

שלוש תופעות בלשון המוקדמת

לשוננו, כרך עג חוברת א (תשע"א), עמ' 107–115

כצורתו, כתקנו וכיופיו: המתרגם והעברית הנורמטיבית

לשוננו לעם, כרך מז חוברת ג (תשנ"ו), עמ' 97–117