מאמרים

האקדמיה ללשון העברית מפרסמת כאן מעת לעת מאמרים נבחרים לתועלתם ולהנאתם של הגולשים באתר.
המאמרים פרי עטם של אנשי לשון – ובהם חברי האקדמיה ועובדיה – לקוחים לרוב מתוך כתבי העת של האקדמיה: לשוננו, העברית (לשוננו לעם) ואֲקַדֵּם. מקצת המאמרים נכתבו במיוחד לאתר האקדמיה.

קריאה מהנה.

האקדמיה ועורכי הלשון


Notice: Undefined variable: bind_writers in /var/www/html/wp-content/themes/coralineacad17/excerpt-list.php on line 33
מאת: רונית גדיש

הרצאה ביום העיון 'הטקסט העברי הלכה ומעשה' במכללת ליפשיץ, שבט תש"ע, ינואר 2010

"זר פרחי שדה עם קוץ אחד או שניים": על שירי הזמר של נעמי שמר

לשוננו לעם, כרך נו חוברת ג (תשס"ז), עמ' 107–117

מאה שנים לכתיב העברי

האקדמיה ללשון העברית בשנת תש"ע – מאה ועשרים שנים לייסוד ועד הלשון העברית

ומה עושים בפועל?

אקדם 42 (תשע"א, 2010)

משמעותם של שמות החגים

מאת: יצחק שלו

לשוננו לעם, כרך כו חוברות ג–ד (תשל"ה), עמ' 67–74

מה בין "פרי" ל"פרות"?

לשוננו לעם, כרך נא–נב חוברת ג (תש"ס–תשס"א), עמ' 104–109

הספרות ותחיית הלשון העברית

מאת: אהרן מגד

לשוננו לעם, כרך מט חוברת ג (תשנ"ח), עמ' 110–116

חמדה בן־יהודה ו"מלחמתה עם השטן": מפעלה הלא ידוע – הפקת המילון

העברית, כרך נח חוברת א–ב (תשס"ט-תש"ע), עמ' 57–74

שלוש תופעות בלשון המוקדמת

לשוננו, כרך עג חוברת א (תשע"א), עמ' 107–115

כצורתו, כתקנו וכיופיו: המתרגם והעברית הנורמטיבית

לשוננו לעם, כרך מז חוברת ג (תשנ"ו), עמ' 97–117