עברית לראש חודש

איור לוח שמות בכניסה לבניין דירות ועל אחד השמות הכיתוב "מר חשוון?"

חשוון ומרחשוון

מאת עלי איתן, לשוננו לעם ט, א (תשי"ח), עמ' 6–7

בהתחדש החודש - איור

בהתחדש החודש

שמות החודשים – כתיב מלא או חסר?

איור חודש תשרי

חודשי השנה העברית