ישיבה רסד

א' בשבט תשס"ב, 14 בינואר 2002

קובץ מצורף

החלטות בדקדוק שהתקבלו או עודכנו בישיבה