ישיבה מפת ארץ ישראל עם חיצי מטוסי נייר לכיוונה

קובץ מצורף

החלטות בדקדוק שהתקבלו או עודכנו בישיבה