נושא: מינוח וחידושי מילים

שגיאות נפוצות

רַכְבָּל או רַכֶּבֶל?

המילה רכבל נוצרה מהלחם של שתי מילים: רַכֶּבֶת + כֶּבֶל – וכשמה כן היא: קרוניות (כמו ברכבת) הנעות על כֶּבֶל. על כן הגייתה התקנית היא רַכֶּבֶל – וכך משתמרים צליליהן של המילים המרכיבות את ההלחם.
המשך קריאה >>

מאוצרות הארכיון

מאכלים לחג משנת תרע"ב (1912)

אחת מרשימות המונחים הראשונות שפרסם ועד הלשון העברית היא רשימת תבשילים.
כמה סוגי צלי קיימים? מהי חמיצה? וכיצד נקרא בעברית לקניידלך?
המשך קריאה >>

הודעות לעיתונות

מילונים חדשים בביטוח ובגאוגרפיה אנושית ומילים בשימוש כללי (טבת תשע"ז, ינואר 2017)

מילים וגלגוליהן

מכמורת ומכמונת

סיפורי מילים

תת־ועדה, דו־משמעי – על תחיליות וסופיות

למד לשונך

למד לשונך 114

למד לשונך

למד לשונך 113

מאמרים

דרכה של האקדמיה ללשון העברית בחידושי מילים

בהרצאה זו שהועלתה על הכתב הציגה שושנה בהט, המזכירה המדעית הוותיקה של האקדמיה, את העקרונות שהדריכו את מחדשי המילים באקדמיה בתקופתה: מהי דרך המלך ומהן הדרכים הסוטות ממנה. בתוך כך היא מספרת על מילים שנתחדשו דוגמת סיקור, סוכרת ומקָרר, על חסרונן של מילים כמו יֶדע והקשר, על מילים במשקל פָּעיל ושפעל, על הלחמים ותחיליות ועוד.
המשך קריאה >>

צמדי מילים

השהיה והשעיה

מילים וגלגוליהן

כִּיּוּל

הודעות לעיתונות

אושרו מונחים בטכנולוגיית המידע ובשימוש כללי והחלטות בדקדוק (ניסן תשע"ו, אפריל 2016)

למד לשונך

למד לשונך 112

למד לשונך

למד לשונך 111

יום המשפחה

עברית לכל המשפחה

עובדות בעברית שאולי לא ידעתם על המשפחה שלכם.
המשך קריאה >>

מן השטח

מתבצרים בעברית: חלופה למילה בונקר

הוועדה למילים בשימוש כללי פנתה לציבור בבקשה להצביע לחלופות המוצעות למילה בונקר: בֶּצֶר, מִבְצוֹר, בִּצָּרוֹן, מִבְצָרִית, בִּצּוּרִית, מִבְטוֹן. נתוני ההצבעה והצעות נוספות הועברו לוועדה להמשך הדיון במונח. הוועדה בחרה ברוב קולות את ההצעה מִבְצוֹר. המונח אושר במליאת האקדמיה בניסן תשע"ו (אפריל 2016).
המשך קריאה >>

הודעות לעיתונות

אושרה רשימת מונחים גדולה בחקר החברה (סוציולוגיה) (טבת תשע"ו, דצמבר 2015)

מילים וגלגוליהן

פיקוח וניטור

צמדי מילים

בכיר ובחיר

מן השטח

בודקה (בוטקה)

הוועדה למילים בשימוש כללי ביקשה את עזרת הציבור במציאת חלופה עברית למילה 'בודקה' במשמעות מבנה שמירה. בהצעות שעלו בוועדה: שׁוֹמֵרָה, בּודֵקָה, בִּיתַן שְׁמִירָה. המלצת הוועדה שׁוֹמֵרָה אושרה במליאת האקדמיה בניסן תשע"ו (אפריל 2016).
המשך קריאה >>

מן השטח

פופוליזם

בוועדה למילים בשימוש כללי עלתה ההצעה הֲמוֹנָאוּת, ומן הציבור התקבלו הצעות נוספות. המונח הֲמוֹנָאוּת אושר לבסוף במסגרת המילון למונחי הסוציולוגיה (טבת תשע"ו, דצמבר 2015).
המשך קריאה >>

מאמרים

על העברית בלשון השידור

אמצו מילה

מתכנתים בעברית: תכמין, מסדת, תקל

הודעות לעיתונות

אושרו מונחים בטכנולוגיית המידע ושמות בסדרת השפיראים (אייר תשע"ה, מאי 2015)

מה ההבדל

סופה וסערה

חנוכה

לביבות וסופגניות

הודעות לעיתונות

אושרו מילים בשימוש כללי מתחום קרבת המשפחה (תשע"ה, 2014)

מליאת האקדמיה ללשון העברית התכנסה בכ"ג בכסלו תשע"ה (15 בדצמבר 2014) ואישרה את המילים נכדן (נכד האח), תיקונאי (הנדימן), זלולת (ג'אנק פוד), עוגונית (קאפקייק) ועוד.
המשך קריאה >>

מאמרים

שתי גישות לחידושי לשון

הודעות לעיתונות

אושרו מונחים בתורת ההגה (בלשנות) ומונחים אחרים (תשע"ה, 2014)

מליאת האקדמיה ללשון העברית התכנסה בכ"ד במרחשוון תשע"ה (17 בנובמבר 2014) ואישרה כחמש מאות מונחים בתורת ההגה ומונחים נוספים.
המשך קריאה >>

צמדי מילים

במה ובימה

מאמרים

טיל מונחה

מה ההבדל

הניע או התניע?

אמצו מילה

מילים שוות לכל נפש: עקה, פרצני, הניעה, תסוגה

אמצו מילה

מילים ליום העצמאות: מצלה, מחנאות

הודעות לעיתונות

מונחים חדשים ברפואה ובטכנולוגיית המידע והחלטות בדקדוק (תשע"ד, 2014)

האקדמיה ללשון העברית התכנסה לישיבתה ה־336 בא' באדר ב' תשע"ד (3 במארס 2014), ואישרה מונחים שונים ברפואה ומונחים בטכנולוגיית המידע. כמו כן אישרה מליאת האקדמיה כמה החלטות בדקדוק.
המשך קריאה >>

מה הצורה הנכונה

סלסילה או סלסלה?

מה ההבדל

צולל וצוללן

סיפורי מילים

קצה הלחם

אמצו מילה

עברית מכופתרת: תובר, אבקה, צמדן, לחצנית

אמצו מילה

מילים לחמישה־עשר בשבט: ניצה, לבנה, ציפה, גרוגרת

מילים לועזיות

טקט בעברית

הודעות לעיתונות

אושרו מילים בשימוש כללי ועוד ענייני מינוח ודקדוק (תשע"ד, 2013)

מליאת האקדמיה ללשון העברית אישרה את המילים מִצְלָלָה (פרגולה) וסוֹכֵכָה (גזיבו) וקיבלה החלטות נוספות במינוח ובדקדוק.
המשך קריאה >>

מילים וגלגוליהן

רשות, מועצה ועירייה

מילים וגלגוליהן

החצב והסתוונית

אמצו מילה

מחידושי ביאליק: גחלילית, מעפל, ערגה, קדחתני

אמצו מילה

מונחים בביולוגיה ובמעבדה: מַעֲצָב, קולטן, מעבדן, אַקְטָר

סיפורי מילים

חמרה, חמרה המערבולת

הודעות לעיתונות

הוקמה ועדה למונחי המשפחה המשולבת והמשפחה החדשה (תשע"ג, 2013)

ה' בתמוז תשע"ג (13 ביוני): ועדה מיוחדת באקדמיה ששותפים לה נציגי משרדים ממשלתיים ומשפטנים שוקדת על קביעת מונחים שייתנו מענה למגוון המשפחות בישראל.
המשך קריאה >>

אמצו מילה

מילים לשבוע הספר

מילים להכיר – כותר, עיול, מהדורה, סוגה, תו ספר, כיתוב דש, מִפתח, תמוכת ספרים.

 
המשך קריאה >>

מילים לועזיות

רפרנט בעברית

אמצו מילה

מוזיקה עברית: אקדמה, פעמן, מִפְעָם, תכליל

צמדי מילים

עותק והעתק

אמצו מילה

ימאות עברית: השקה, אספנה, חיבל, מִרְתָּק

אמצו מילה

מילים בשימוש כללי משנת תשע"ג (2): ציודן, פתיתונים, אסופה, סֶבֶב

הודעות לעיתונות

אושרו מונחי כלי שיט, שמות מחלות צמחים ומילים בשימוש כללי (תשע"ג, 2013)

בישיבה אושרו כמה מילים חדשות בשימוש כללי ושתי רשימות מונחים מקצועיות: כלי שיט קטנים ומעגנות ושמות מחלות הצמחים.
המשך קריאה >>

אמצו מילה

מילים משתלבות: תשליב, משלבת, משלב, השלבה, תשלבת

יום העצמאות

מילה לכל שנה

במלאת 70 שנים למדינה מובאות כאן 70 מילים שחודשו במהלך השנים – מילה לכל שנה.
המשך קריאה >>

אמצו מילה

שיתוף פעולה עברי: מאגד, מאחד, הידודי

סיפורי מילים

שכם ושכמות

אמצו מילה

ציוד משרדי: מכבדה, קלמרית, דבקית, מכלב

סיפורי מילים

עַמְלֵץ

אמצו מילה

עברית אלקטרונית: משושה, אַכָּן, מתג, שנאי

גם וגם

ראש עיר וראש עירייה

אמצו מילה

מילים בשימוש כללי משנת תשע"ג: יוכלה, כהונה, בורחנות, בוננות

אמצו מילה

רפואת הלב: תומכן, מנגש ורידי, שקיפה, מַפעם

אמצו מילה

דלתות וחלונות: מילואה, חווק, צוהר, צוהר הדלת, רפפה

הודעות לעיתונות

מונחי רפואת הלב, ענייני דקדוק ועוד אושרו באקדמיה (תשע"ג, 2013)

כ"ז בשבט תשע"ג, 7.2.2013: מליאת האקדמיה דנה בחלופה עברית למילה 'פוטנציאל', ובחרה במילה יָכְלָה. בתחום הדקדוק אישרה האקדמיה את הצורה אָזִיק כצורת היחיד של אֲזִיקִים. כמו כן, אישרה מליאת האקדמיה רשימה של 135 מונחים בקרדיולוגיה, וכן את השימוש הנוהֵג בישראל בתחום המספרים הגדולים.
המשך קריאה >>

אמצו מילה

עברית בצמיחה: כנה, אשבול, שוח, הבחלה

מילים לועזיות

כרוכית @

אמצו מילה

לקראת ט"ו בשבט: עלווה, עצה, אפיל, נופה

מאמרים, קטעי מידע ותשובות הקשורים לחג במדור: עברית לכל מועד – ט"ו בשבט.
המשך קריאה >>

אמצו מילה

לקראת הבחירות: יחדה ונגדה, שדולה, מצע, אחריות דווח

מילים וגלגוליהן

תעמולה

אמצו מילה

חורף עברי: ממטר, חשרה, עַלְעוֹל, בריקה בענן

מה הצורה הנכונה

מטף או מטפה?

אמצו מילה

שמות פעולה משורשים מורחבים: כילול, תכלול, אגבור, אפשוט

מילים וגלגוליהן

מילים מתיבת הנגינה

אמצו מילה

יוצרים בעברית: טינית, עלילון, פְּתֵכָה, נעצוצים

מאמרים

דרכו של דוד ילין בחידושי המילים

אמצו מילה

מילים של אור: נהורנות, אורון, מבהק, נצנצים, זהרורים

אמצו מילה

עברית בבית: מבואה, עליית תקרה, גומחה, מרתוק

אמצו מילה

קולנוע עברי: חלונית, מצלם, צחקיק, קדימון

מאמרים

מי המציא את הפועל צִלֵּם?

אמצו מילה

לבוש עברי לחורף: סורגה, צמודונים, קטיפת תלמים, רדיד

הודעות לעיתונות

אושרו מילים ומונחים, וכן השימוש בצורות נקבה כגון רֹאשָׁה (תשע"ג, 2012)

מליאת האקדמיה אישרה כמה מילים בשימוש כללי, וכן אושרו מונחי ההדברה ורשימה משלימה למונחי תקשורת ההמונים. בתחום הדקדוק אושרו עוד כמה החלטות שהציעה ועדת הדקדוק של האקדמיה.
המשך קריאה >>

סיפורי מילים

יירוט

אמצו מילה

פיזיקה עברית: התמד, תנע, תוצא, מנסרה, סחריר

סיפורי מילים

תיעדוף

אמצו מילה

ספרות עברית: הרמז, ניב נגודים, תצליל, תעקיף

מאמרים

מינוח מקצועי – מהותו ותרגומו

יחיד ורבים

גילאים

אמצו מילה

עברית לבריאות: חמרמורת, היגב, תרופת דמה, מטוש

אמצו מילה

עברית במטבח: אלפס, תנורון, מצנם או מקלה, מְקַפָּה

אמצו מילה

כלים מכלים שונים: מלקטת, מלקחת, מפרסה, מקלור

אמצו מילה

מילות שמחה ושיר: מרצדת, צהלולים, נעימון, חדשיר

סיפורי מילים

תקול

מאמרים

על המונח דַּכְּאָן (repressor): מן המילון למונחי המיקרוביולוגיה

אמצו מילה

עברית חברתית: שיחור, החפצה, עיליתנות, גבֵר, שלטני

אמצו מילה

עברית בבית הספר: עיטוי, שומרן דפים, קטע עלום, שאלת ברירה

אמצו מילה

עושים עסקים בעברית: מידוד, מועד אחרון, קוד קווים, יממית, חנות יממית

אמצו מילה

ניחוחות עבריים: ריחן, גד, בשומת

אמצו מילה

רואים וקוראים בעברית: צג, גופן, מתאר, רמז צץ, צרופה

אמצו מילה

מתאמנים בעברית: אימונית, מאוץ, מונה פסיעות, מסילת כושר, משקולית

אמצו מילה

כלים למשקה מן המקרא ועד היום: צפחת, קנקן, לגין, מַשפה

צמדי מילים

גו וגב

סיפורי מילים

שדרוג והיפוכו

מאמרים

המילה עיצומים כחלופה לסנקציות

אמצו מילה

כלים ומכשירים באות מ"ם: מסדר תור, ממחה יד, מקשר פנים, מיתד

מילים וגלגוליהן

קיץ

"הינה בא הקיץ וכולם בים, מתמכרים, מתפנקים, על החול החם" – קיץ נעים וחופשה מהנה.
המשך קריאה >>

אמצו מילה

תקשורת עברית: שלטוט, מרעש, סמליל, גריין

אמצו מילה

מילים רטובות לכבוד הקיץ: מקר, מרוון, צנרן, אמבט עיסוי

אמצו מילה

מילים לרפואה: מְסעד, רופא צוער, צוער, מַסְכֵּת, מקצוע נלווה רפואה

אמצו מילה

מילים על גלגלים: מטענית, היסעית, רכינוע, גלגינוע, צמיגייה

אמצו מילה

פעולות עבריות: דימות, מיטוב, שיחוח, מעמת

אמצו מילה

חפץ לכל עת: חפיץ, מהלום, פוּנדה, גלילור

אמצו מילה

אומנות עברית: הדבק, מזערת, חלון מסכית, פעלולים

סיפורי מילים

חסר חוש טעם

אמצו מילה

שפה יפה – מילים מתחום הקוסמטיקה והתשפורת: תחפיף, אל־ריח, מסקרת, בסיס אפור

מה ההבדל

כנס וכינוס

אמצו מילה

מילים בשימוש כללי משנת תשע"א: רווח לכול, יצגן, מילה מתהפכת, עתודי

אמצו מילה

ניקוי פסח ושולחן הסדר: משופה, נטלה, שבילה, מצעית

אמצו מילה

פרחים ויין לחג האביב: כליל החורש, צהרון מצוי, אֶקדם, אֶפטר

אמצו מילה

בנתיבי התחבורה: נווטן, מֶחבר, מפרד, נסועה, מַזהר

אמצו מילה

מילים מן המרחב: אקווה, מוזאון קטור, מעגנה

אמצו מילה

סביבה עברית: דשונת, משחיתנות, מטמנה

סיפורי מילים

גמל שלמה ומקור שמו

הודעות לעיתונות

מילון חדש למונחי התחבורה היבשתית (תשע"ב, 2012)

כ"ה באדר תשע"ב, 19 במארס 2012: במילון החדש מילים חדשות רבות, כמו נווטן לג'י-פי-אס, רכב כלאיים במקום רכב היברידי, הטנדר הפך למטענית והצ'קלקה לצפירור.
המשך קריאה >>

אמצו מילה

מאכלים בצורת רבים: מדגנים, מופינים, טוגנים, צנימונים

סיפורי מילים

תרווד, מצקת ומרית

הודעות לעיתונות

מילים חדשות בשימוש כללי: מעמת (דיבייט) וגלילור (קליידוסקופ) (תשע"ב, 2012)

י"ב באדר תשע"ב, 6.3.2012: עוד החליטה האקדמיה שלא לחדש מונח לכלי המשמש לליבוי אש בגחלי המַצלה (מנגל), אלא לאמץ את המילה המשמשת נַפְנַף, ולהעיר כי הגייתה התקנית במלרע, בדומה למילה צַמְצַם.
המשך קריאה >>

מילים וגלגוליהן

יַיִן יְשַׂמַּח לְבַב אֱנוֹשׁ

מבחר ממונחי היין והגפן: שׂוֹרֵקָה, חַכְלִיל, גֶּפֶת עֲנָבִים, דָּלִית, רוֹגְלִית, קְנוֹקֶנֶת, שָׂרִיג, זְמוֹרָה ועוֹלֵלוֹת.
המשך קריאה >>

אמצו מילה

תקשורת בהקטנה: תגובית, מסרר, יישומון

מה ההבדל

אפרוח וגוזל

אמצו מילה

מדעי החיים בעברית: צוותאות, תשנית, יצורון

מילים לועזיות

מיקור חוץ

אמצו מילה

מילים בשימוש כללי משנת תשס"ט–תש"ע: הגוון, מבדה, סודרן תרופות, מנהל מיזם

מה הצורה הנכונה

כלי לקילוף ירקות

המונח התקני שנקבע באקדמיה ללשון העברית הוא מַקְלֵף. השם שקול במשקל מַפְעֵל, משקל המכשירים, כמו מַצְפֵּן, מַגְהֵץ, מַפְסֵק, מַחְשֵׁב ועוד. בציבור רווחת גם המילה קוֹלְפָן הבנויה מהוספת הסיומת ־ָן לצורת הבינוני קוֹלֵף.
המשך קריאה >>

מילים וגלגוליהן

עברית ממשכן הכנסת

אמצו מילה

ממילון הבנקאות ושוק ההון: החכר, אסדרה, עמיל בורסה, חִסְרָה

אמצו מילה

מילים טעימות: אפיפית, קציף, קציפה, תמליא

הודעות לעיתונות

אושרה רשימת שמות דגי הגרם בים התיכון ובים סוף (תשע"ב, 2012)

כ"ה בטבת תשע"ב, 20 בינואר 2012: האקדמיה ללשון העברית אישרה את שמות דגי הגרם בים התיכון ובים סוף. הרשימה, המונה כ־1350 שמות, היא פרי עבודתה של הוועדה למונחי הזואולוגיה של האקדמיה ללשון העברית.
המשך קריאה >>

אמצו מילה

פצחן ופרצן

סיפורי מילים

עגבנייה

מילים וגלגוליהן

כיד הדמיון

אמצו מילה

מפרסמים בעברית: רעיונאי, זמריר

אמצו מילה

בריאות הנפש: זולתנות, בַּעַת, חישכון, ציימנות, שלומוּת

אמצו מילה

משלמים ואוכלים: הסעדה, תשר, מרכולית

אמצו מילה

מילים במשקל המחלות: יעפת, רגשת

מילים לועזיות

מינגלינג בעברית

מאמרים

קִוְנוּט, קִוְנֵט, מְקֻוְנָט – quantize, quantization, quantized: גזירת שורש מן קְוַנְט

מילים לועזיות

פרפקציוניסט בעברית

הודעות לעיתונות

ממסררים לים המלח (תשרי תשע"ב, אוקטובר 2011)

במסע פרסום של משרד התיירות למען בחירת ים המלח לאחד משבעת פלאי עולם הותקן שלט ענק על אחד ממגדלי עזריאלי בתל-אביב, ולשונו: "כולנו מסמסים ים המלח".

משרד התיירות נענה ברצון לבקשת האקדמיה ללשון העברית להחליף את המילה "מסמסים" במילה ממסררים ובכך לסייע בקליטת המילה העברית.
המשך קריאה >>

זכר ונקבה

פג בנקבה

הודעות לעיתונות

יַחְדָּה ונֶגְדָּה (מרחשוון תשע"ב, אוקטובר 2011)

ביום פתיחת כנס החורף של הכנסת פנתה האקדמיה ליושב ראש הכנסת מר ראובן ריבלין בבקשה לאמץ את המילים יַחְדָּה (קואליציה) ונֶגְדָּה (אופוזיציה).

מנכ"לית האקדמיה כתבה למר ריבלין כי המילים יַחְדָּה ונֶגְדָּה מצטרפות – גם אם באיחור רב – לאחיותיהן העבריות ממשלהכנסתסיעהמפלגה, וכי בכוחו לקדם את היקלטותן בציבור ובדיבור.
המשך קריאה >>

מילים וגלגוליהן

מילים לשולחן החג

ט"ו בשבט

מי המציא את התפוז?

יום הזיכרון לשואה ולגבורה

שואה ועצמאות

אתם מוזמנים לקרוא על שתי מילים שמעצבות את התודעה הישראלית בכלל ובימים אלו בפרט: שואה ועצמאות.
המשך קריאה >>

מילים וגלגוליהן

הכתר עולה לכותרות

מה ההבדל

אוֹמן ואוּמן

הודעות לעיתונות

מילים חדשות והחלטה בדקדוק (תשע"א, 2011)

א' באדר ב' תשע"א, 7.3.2011: בישיבת מליאת האקדמיה ללשון העברית שהייתה בא' באדר ב תשע"א, 7 במארס 2011 אושרו מילים בשימוש כללי והתקבלה החלטה בדקדוק.
המשך קריאה >>

מילים וגלגוליהן

איך מקטינים בעברית?

מילים וגלגוליהן

עם הפנים קדימה

מאמרים

מי צריך מינוח עברי

מה הצורה הנכונה

מושא העבֵירה או נשוא העבֵירה?

מילים וגלגוליהן

מכונית מן המוכן

מילים וגלגוליהן

להתפעם בכל פעם מחדש

מילים וגלגוליהן

על המוקד

מילים וגלגוליהן

אווירון ומטוס

סיפורי מילים

מֵחַ עצם

הודעות לעיתונות

רשימות מונחים חדשות ברפואה ובטכנולוגיית המידע (תשע"א, 2010)

כ"ד במרחשוון תשע"א, 1 בנובמבר 2010: בישיבת המליאה של האקדמיה ללשון העברית אושרו שתי רשימות מונחים ברפואה – רפואת עור ומונחים כלליים; שתי רשימות מונחים בטכנולוגיית המידע – פרק 30: בינה מלאכותית – ראיית מחשב; פרק 34: בינה מלאכותית – רשתות עֲצַבִּיוֹת.
המשך קריאה >>

סיפורי מילים

חציצת שיניים

סיפורי מילים

זבד הבת

מילים לועזיות

מילים לועזיות – מתי להמיר בחלופות עבריות

מה ההבדל

החזקה, תחזוקה, אחזקה

מה ההבדל

הבטחת איכות ואבטחת מידע

מה ההבדל

הַסְפָּקָה או אַסְפָּקָה

מה ההבדל

מה בין משקל הַפְעָלָה למשקל אַפְעָלָה

מה ההבדל

מַצִּית ומַצָּת

מה ההבדל

מינוי ומנוי

מה ההבדל

מה בין הַבְחָנָה לאַבְחָנָה

סיפורי מילים

דְּבוֹרַאי או כַּוְרָן?

בערב ראש השנה תשס"ה נמסרה הודעה לעיתונות מטעם איגוד מגדלי הדבורים ומועצת הדבש, שקיבלה פרסום רחב בתקשורת, ולפיה החליטה האקדמיה לשנות את כוורן לדבוראי. ואולם האקדמיה לא קבעה את המונח כוורן וגם לא את המונח דבוראי.
המשך קריאה >>

סיפורי מילים

כיסוי לעיני הסוס

שאלות נפוצות

ההפך מפריטת כסף

מאמרים

האקדמיה ועורכי הלשון

הודעות לעיתונות

אושר המילון למונחי איכות הסביבה (תשע"א, 2011)

ד' בסיוון תשע"א, 6 ביוני 2011: מליאת האקדמיה ללשון העברית אישרה את המילון למונחי איכות הסביבה ובו כאלף מונחים.
המשך קריאה >>

יום המשפחה

פרשת וירא – נִין

יום העברית – מערכי שיעור

שיעור מקוון: "איך מחדשים מילים"

מניין לנו המטוס והצילום? מה הם נעצוצים? האם צריך לומר רַכְבָּל או רַכֶּבֶל, ומה התשובה על השאלה הזאת מלמדת על הלחמים?
ביום העברית תשע"ה שודר שיעור מקוון בנושא חידושי המילים בשיתוף פעולה בין האקדמיה ללשון העברית, הפיקוח על הוראת העברית והמרכז לטכנולוגיה חינוכית.
המשך קריאה >>