תשכ"א (1961): דוגמאות לקונקורדנצייה ולאוספי מילים של ברייתא דמלאכת המשכן

ניסיון של אוטומציה בחקר העברית במכונות IBM.

כבר בשלב הזה נבדקה האפשרות להשתמש בשיטת האוטומציה (כלומר במחשב) לשם עיבוד נתונים ולצורך כינוסו של החומר למילון ההיסטורי. מערכת המילון בחרה בברייתא דמלאכת המשכן מכיוון שהברייתא נשתמרה בכתב יד מדויק באופן יחסי והייתה ארוכה דייה כדי להסיק מסקנות על העבודה שתידרש לעיבוד מקורות  המילון בשיטה זו. חברת IBM נענתה לבקשת מערכת המילון ההיסטורי לסייע  בניסיון הזה והעמידה לרשות המילון את מומחיה ואת מכונותיה.  

ברייתא היא אמרה של תנאים שלא הוכנסה  לסדרי המשנה. פירוש המילה "ברייתא" בארמית הוא 'חיצונית' ("בר" = 'חוץ'), כלומר האמרה נותרה מחוץ למשנה. רוב הברייתות מפוזרות בתלמודים, ומיעוטן מצוי בקבצים כמו התוספתא ומדרשי ההלכה. כמו  המשניות גם הברייתא כתובה בתמציתיות. ברייתא דמלאכת המשכןעוסקת בשיטת חז"ל לעבודת הקודש במשכן.