תשי"ג (1953): חוק המוסד העליון ללשון העברית

הכנסת מחוקקת את חוק המוסד העליון ללשון העברית, תשי"ג–1953: "מוקם בזה מוסד עליון למדע הלשון העברית; המוסד הוא אקדמיה ללשון, ושמו ייקבע על ידיו" [סעיף 1(א)]. "תפקיד המוסד הוא לכוון את התפתחות הלשון העברית על יסוד חקר הלשון לתקופותיה ולענפיה" [סעיף 2]. כעבור שלושה חודשים מליאת האקדמיה ללשון העברית מתכנסת לישיבתה הראשונה.