בעלי תפקידים

הנשיאות והמנהלה

היחידה המנהלית

 • החשבת – רחל אבקסיס (דוא"ל)
 • מרכזת משאבי אנוש – אורלי בירון (דוא"ל)
 • מנהל הכספים – דני משה
 • מזכירת האקדמיה – סיגל נתן (דוא"ל)
 • מרכזת מכירת הפרסומים – אתי משלי (דוא"ל)

עורכי הפרסומים

 • עורך לשוננו – פרופ' משה בר־אשר
 • מזכיר מערכת לשוננו – פרופ' יוסף עופר
 • עורך העברית (לשוננו לעם) – ד"ר אריאל שוה (דוא"ל)
 • עורך אקדם – ד"ר יעקב עציון
 • עורכת למד לשונך – בת־שבע ורדי
 • עורך זיכרונות האקדמיה – ד"ר ברק דן

מפעל המילון ההיסטורי

 • עורך המילון – פרופ' חיים א' כהן
 • עורך משנה – פרופ' שמואל פסברג (דוא"ל)
 • כותב ערכי המילון – ד"ר גבריאל בירנבאום (דוא"ל)
 • מרכזת מפעל המילון ההיסטורי – איילת הראל (דוא"ל)
 • המדור לספרות העתיקה – ד"ר בנימין אליצור
 • המדור לספרות הגאונים – ד"ר יחיאל קארה (דוא"ל)
 • המדור לספרות התרגומים מערבית – ד"ר אמיר געש (דוא"ל)
 • המדור לספרות הרבנית – ד"ר אריאל שוה (דוא"ל)
 • המדור לספרות העת החדשה – דורון רובינשטיין (דוא"ל)

המזכירות המדעיתייעוץ הלשון בתקשורת ומערך ההשתלמויות

 • המזכירה המדעית – רונית גדיש (דוא"ל)
 • מרכזת מערך התשובות בענייני לשון – תמר קציר
 • עורכת אתר מונחי האקדמיה – ד"ר טובה שטראוס שרברין
 • יועצי הלשון מטעם האקדמיה בתאגיד השידור הישראלי –
  רות אלמגור־רמון, ד"ר סמדר כהן, אלקנה ארליך, עינת חורין
 • מרכזת מערך ההשתלמויות – ד"ר אורלי אלבק (דוא"ל)

מערכות המידע, מרשתת וההוצאה לאור

 • ראש מדור המחשוב – נמרוד פורהנג (דוא"ל)
 • מרכזת ההוצאה לאור – ליזה מוהר (דוא"ל)
 • עורך התוכן של האתר – תליק כרמון (דוא"ל)